Vad orsakar vad?

Symptom på negativ caster:

 • Styrhjulen är tröga vid återgång efter sväng.
 • Styrhjulen är oroliga vid höga farter, alltså vandrar från sida till sida. Effekt: Bilen drar till den sida som har mest negativ caster.

Olika cambervärden sida till sida:

 • Bilen drar åt den sida som har mest positiv camber.

För mycket toe-in orsakar:

 • Däckslitage på utsida.
 • Positiv camber.
 • Mönstret får ett ”sågtandat” tå-häl slitage.
 • Skarpa kanter på däckets mönster om man drar handen från insida till utsida.
 • Instabilitet i styrningen – bilen vandrar.

För mycket toe-out orsakar:

 • Däckslitage på insidan.
 • Negativ camber.
 • Mönstret får ett ”sågtandat” tå-häl slitage.
 • Skarpa kanter på däckets mönster om man drar handen från utsida till insida.
 • Instabilitet i styrningen – bilen vandrar.

Definition av trust line

 • Direktion av bakhjulen är positionerade refererad till bilens centerlinje.

Bakhjulens trustlinje vill orsaka:

 • Däckslitage.
 • Steering wheel misalignment.
 • Car pulls.
 • ”Dog tracking” – Dubbla spår.